Általános Szerződési Feltételek

VaccInTime

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével és szolgáltatással kapcsolatosan.

Szolgáltató adatai:

 A szolgáltató neve: DeepInsight Kft.

A szolgáltató székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 147.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: vaccintime@deepinsight.hu

Cégjegyzékszáma: 01-09-283825

Adószáma: 25588198-2-43

A szerződés nyelve: magyar

 A tárhely-szolgáltató adatai: Webonic Kft.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Alapvető rendelkezések

  1. ​A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
  2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a szabályzat mindenkori módosíthatóságra.
  3. A VaccInTime, a Szerzői jogról szóló  1999. évi LXXVI. törvény alapján szerzői  jogi mű. Így tehát szerzői jogi védelem alatt áll. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 1.4. Rendelkezésre állás.

Felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

2. Adatkezelési szabályok

2.1 A weboldal adatkezelési tájékoztatója az alábbi hivatkozáson elérhető: https://vaccintime.hu/adatvedelmi-szabalyzat

3.1 Regisztráció menete

Pár egyszerű lépésben adja meg az adatait, majd erősítse meg elérhetőségeit a kapott linken. E-mail címmel regisztrálhat. Felhasználói profiljában adja meg gyermeke vagy gyermekei adatait, illetve mobilszámát a szolgáltatás igénybevételéhez. Egy adatlaphoz több gyermeket is rögzíthet, sőt, akkor is regisztrálhat a rendszerben, ha még csak a gyermektervezés fázisában van. Amikor a megadott adatok alapján a védőoltások esedékessé válnak, emlékeztető SMS-t küldünk, amelyben nemcsak a közelgő határidőre hívjuk fel figyelmét, hanem az aktuális oltásokról is bővebb információt adunk.

A VaccInTime tehát több, mint egy puszta emlékeztető szolgáltatás: a küldött SMS egy-egy linket is tartalmaz, mely az éppen aktuális oltások ismertető lapjaira mutat a VaccInTime oldalán, így jobban megismerheti a védőoltásokat.

A VaccInTime egészen a gyermek 6 éves koráig lesz segítségére, így nem kell aggódnia a 6 éves korig aktuális oltások felől, hiszen folyamatosan küldjük az emlékeztetőket.

A szolgáltatás megszüntetésének jogát fenntartjuk.

4.1 Szolgáltatások köre

A VaccInTime okos SMS rendszere egy olyan hiánypótló weboldal, amely fiatal szülőknek nyújt, ingyenes segítséget abban, hogy a kötelező, a kötelezően ajánlott és az opcionális oltásokkal kapcsolatban általános információkat szerezhessenek a gyermek/ek számára, az aktuálisan esedékes oltásokról pedig emlékeztetőt kapjanak SMS formájában.
A regisztrációt követően a felhasználó  gyermeke 6 éves koráig rendszeresen kapja az értesítéseket, emellett a weboldalon hasznos, hiteles és edukatív információkkal is ellátja a felhasználókat az egyes oltásokkal kapcsolatban.

A weboldal célja, hogy segítsünk a leendő, illetve kisgyermekes szülőkön, azzal, hogy a rendszerünk is “észben tartja” a védőoltások időpontjait.

Az oltások értesítésének időpontjai tájékoztató jellegűek, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a kimaradt oltásokért, minden esetben gyermekorvossal való konzultáció szükséges az oltások beadásához. Az SMS értesítés csak javaslatot ad az oltások beadásának esedékességére.

A Szolgáltató kijelenti, hogy a VaccInTime nem helyettesíti az oltási könyvet, és ez a weboldal nem egy hivatalos oltásnyilvántartó rendszer.

5.1 Panaszkezelés

A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton válaszol, hogy mikor tudja teljesíteni a hiba javítását, vagy segítséget nyújt a kérdésekkel, kérésekkel kapcsolatosan.

6.1 Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve bírósági eljárás lehetőségét helyezik kilátásba.

Budapest, 2020. 05. 29.